VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

Sazebník úhrad za poskytování informací Dětským domovem Trnová

Dětský domov je oprávněn, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., požadovat za poskytnutí informace úhradu, jejíž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informace, pořízením kopií, opatřováním nosičů dat a odesláním informace žadateli.

1. Černobílé kopírování nebo tisk:     A4  - jednostranně                                       2,-  Kč

                                                                 - oboustranně                                        3,-  Kč

                                                          A3  - jednostranně                                       4,-  Kč

                                                                 - oboustranně                                       6,-  Kč

2. Za 1 hodinu práce zaměstnance dětského domova za každou započatou

    hodinu při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací                                100,-  Kč

3. Za 1 ks CD-ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel                                     25,- Kč

4. Poštovné - podle aktuálního sazebníku poštovních služeb.

Sazebník je platný od 3. 1. 2022

 

 

 

Plné znění sazebníku ke stažení (pdf): 

 

                                                                                                       Mgr. Helena Tichá

                                                                                         ředitelka Dětského domova Trnová

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.