VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

SLUŽBY

A. Zdravotní péče:

• Lékařská péče - pediatr

• Logopedická péče - klinický logoped

• Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut

• Psychologická péče – klinický dětský psycholog

• Ošetřovatelská péče - registrované všeobecné sestry

B. Pedagogická a výchovná péče:

• Výchovná péče - registrované všeobecné sestry, pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu

• Jazyková výchova – pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu

• Pedagogická péče: docházka do MŠ - pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ

• Péče speciálně pedagogického centra - speciální pedagog, psycholog

• Zajištění kontaktu s externími specialisty

C. Sociálně-právní ochrana:

• Sociální péče – sociální pracovnice

Zahrnuje:

• ucelenou sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte,

• informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí,

• sociálně-právní poradenství,

• spolupráci s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy…),

• spolupráci, doprovázení a poradenství pro náhradní rodiny.

D. Další služby:

• Každodenní kontakt s rodinou

• Pomoc dítěti a matce, kteří se ocitli v krizové životní situaci, a potřebují ubytování a základní zaopatření na přechodnou dobu

• Poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie pro děti umístěné v dětském domově i v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek, a rovněž tak i pro širší veřejnost

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.